Login

Register

Với mục đích gia tăng sự kết nối thông tin giữa khách hàng và Tino Pet , chúng tôi có sử dụng các phương thức công khai và được sự tự nguyện của khách hàng để lưu giữ thông tin của khách hàng khi mua sắm trên website tinopet.com. Việc lưu trữ thông tin này là được sự đồng ý của khách hàng và nhằm mục đích gia tăng các lợi ích mua sắm cho các khách hàng. Chúng tôi cam kết không sử dụng nó vào các mục đích vi phạm phát luật về mua bán thông tin.